Covid-19

Vi tar vårt ansvar.


INFORMATION CORONAVIRUS / COVID-19

Vi vill informera dig om att vi tar ansvar mot Covid-19 genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och se till att vår personal frekvent tvättar händer och använder handsprit för att undvika eventuell smitta och/eller smittspridning. 

Om personal i butiken har förkylningssymtom uppmanas de att stanna hemma tills dess att de känner sig bättre. 

Har du förkylningssymtom? – Som feber och/eller hosta så ber vi dig vänligt men bestämt att istället kontakta oss via telefon eller mail. Du är hjärtligt välkommen in till oss när du känner dig bättre! 


Vid frågor om Coronavirus/Covid-19 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. 
Ring hit eller till din vårdcentral om du har symptom som torrhosta, feber, och/eller andningsbesvär.

113 13 – Nationellt informationsnummer. 
Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information 
via webben.

Krisinformation / Samlad information från svenska myndigheter