Pressrum

2019-04-04


Fler delägare i Max Garden

MaxGarden_THM_Cykel+.jpg

Max Garden driver idag två av Sveriges största servande fackhandelskedjor. Tvåhjulsmästarna inom cykel och QC Trädgårdsexperten inom Skog och Trädgård.
Idag har Max Garden totalt 96 butiker som alla innehar verkstad med utbildad personal inom sitt område.
Max Garden ägs till 100% av butiker och nu går även 12 stycken Tvåhjulsmästarbutiker in som delägare i företaget. Totalt finns nu 39 delägare.

-Det känns väldigt positivt att så många av Tvåhjulsmästarbutikerna väljer att gå in som delägare efter en så pass kort driftstid. Vi ser det som ett kvitto på att vi går i rätt riktning och att butikerna uppskattar vårt arbetssätt, säger Anders Sundqvist VD.

Sedan starten den första september 2018 har Max Garden byggt ett litet men sammansvetsat lag på Tvåhjulsmästarna, där det bland annat utsetts ett produkt- och marknadsråd från butiksled. En ny hemsida lanserades i februari där samtliga butiker i Tvåhjulsmästarna har en egen plattform som de kan styra delvis själva. I mars 2019 släpptes också Nr 1 av Cykel+, deras egna cykelmagasin med både produktrelaterat och redaktionellt innehåll. 

Kedjorna drivs idag helt skilda med Max Garden som Administrationsbolag. 


Vid frågor kontakta

Anders Sundqvist
VD Max Garden AB
072-0653226
anders.sundqvist@tvahjulsmastarna.com