Integritetspolicy och GDPR

Denna integritetspolicyn förklarar hur vår webbplats www.tvahjulsmastarna.se behandlar och samlar in dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlas in?
Vi tar emot personuppgifter främst via mail och i samband med ifyllande av eventuella kontaktformulär. Namn, telefonnummer och mailadress är personuppgifter som du blir ombedd att lämna.

Vad använder vi dina personuppgifter till?
De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig.

Lämnar vi ut din information till utomstående part?
Vi överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via denna hemsida om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar.
Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndighet.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar personuppgifterna endast så länge som det behövs utifrån de syften som beskrivs i avsnittet ovan eller för att följa gällande lagar. Det innebär att förvaringstiden för olika sorters data kan variera.

Kan jag begära ut mina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar eller dra tillbaka ditt samtycke till vår integritetspolicy. Skicka då ett e-postmeddelande till info@tvahjulsmastarna.se och framför ditt önskemål.

Hur vi skyddar din information
Varje sida på denna webbplats är skyddad via SSL-teknik och högt skyddade webbservrar hos hostingleverantör.

Frågor?
Kontakta info@tvahjulsmastarna.se

 


GDPR

Våra butiker respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter.
Mot bakgrund av EU:s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar. 


De typer av data vi samlar in 
För att vi skall kunna skriva arbetsorder, garantibevis, faktura och komma i kontakt med er vid ett serviceärende så samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du handlar i våra butiker, väljer att prenumerera på något av våra butikers nyhetsbrev, får information om service, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress och mailadress. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till att du tex har ansökt om en kredit.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar 

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att tex: 

• Skicka dig nyhetsbrev och information om våra erbjudanden. 
• Behålla historik om dem som har köpt en produkt för att på så sätt kunna ge bästa möjliga service vid reparation, installation och underhåll.
• Du deltar i en tävling där vi i ett senare skede ska dra en vinnare.


Hur vi delar informationen vi samlar in 
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som tryckerier för distribution av trycksaker. Vi kan också behöva låta våra leverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, tex för att upprätthålla och stödja våra IT-system. 

Lagring 
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra butiker eller att vi, bedömer att du kan vara en potentiell besökare hos oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. 

Dina val och rättigheter 
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och då tar vi bort dina personuppgifter från vårt register. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig omgående kontakta oss så vi kan göra nödvändiga justeringar.