Tävlingsvillkor

ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR


 

I samband med tävlingar som Tvåhjulsmästarna anordnar på webbplats och/eller i sociala medier gäller följande: 

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

2. Ansvarig för tävlingen är: Max Garden AB, Tvåhjulsmästarna, Stora Åvägen 21, Askim (nedan benämnd Tvåhjulsmästarna).

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

5. För att vara med och tävla måste du:

Följa tävlingens regler 

Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.

 

6. Sökande kan tävla med ett bidrag. 

7. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda under angiven tävlingsperiod.

8. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Tvåhjulsmästarna. 

Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser uppfyller ett eller flera kriterier som tävlingen kräver. Bedömningen baseras även på bidragets anknytning och kreativa koppling till den aktuella produkten.

Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 

9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

Vinnaren kommer att bli informerad personligen via mail, telefon och/eller sociala medier. 

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

 

10. Anställda i Tvåhjulsmästarna samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

11. Tvåhjulsmästarna tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Tvåhjulsmästarna tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Tvåhjulsmästarna. Detta innebär bl.a. att Tvåhjulsmästarna får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Tvåhjulsmästarnas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

13. Genom att godkänna dessa allmänna tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

14. Tvåhjulsmästarna förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Tvåhjulsmästarna bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.